Håndlagde treboller med hank

Råvaren til de vakre bollene er utskåret av en granart kalt Shan Mu som vokser rikelig i fjellene i sentral Asia. Stubbene og knuter blir benyttet som er igjen hogst, fjærningen gjør at nyplantede trær får bedre vekstvilkår. Bollene er stubbesnittet og kornretningen er vertikal med ringer synlige i bunnen og oppover sidene av bollen. Våre produkter er meget miljøvennlige.  Ingen ting av de store trærne går til spille, treverket bestemmer hva det skal benyttes til. Alt blir brukt og er en råvare enten det er drivtømmer, nedfallstrær i fjellskråninger eller igjen etter tømmerhogst.